رسوب شناسی ایران

رسوب شناسی ایران فعالیت خود را در سال 1400 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا رسوب شناسی ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن: