انجمن رباتیک ایران

انجمن رباتیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن رباتیک ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.



کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن رباتیک ایران