انجمن علوم و فنون دریایی ایران

انجمن علوم و فنون دریایی ایران فعالیت خود را در سال 1355 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علوم و فنون دریایی ایران تاکنون 5 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم و فنون دریایی ایران