انجمن علوم و فنون دریایی ایران

انجمن علوم و فنون دریایی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۵۵ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علوم و فنون دریایی ایران تاکنون ۵ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علوم و فنون دریایی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم و فنون دریایی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علوم و فنون دریایی ایران