انجمن ساختمان های فولادی سبک ایران

انجمن ساختمان های فولادی سبک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.