انجمن سازه های فضا کار ایران

انجمن سازه های فضا کار ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن سازه های فضا کار ایران