انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران

انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران فعالیت خود را در سال 1403 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران تاکنون 7 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران