انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران تاکنون ۶ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران