انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران

انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران فعالیت خود را در سال 1373 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران تاکنون 6 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران مسئولیت برگزاری 2 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران