انجمن سوختهای زیستی ایران

انجمن سوختهای زیستی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۴ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن سوختهای زیستی ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن سوختهای زیستی ایران