انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران

انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران