انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران

انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۶ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران تاکنون ۳ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن سیستم های سطوح آبگیر بارانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران