انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران

انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران فعالیت خود را در سال 1402 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران تاکنون 1 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران مسئولیت برگزاری 1 نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن علوم و فناوری بسته بندی ایران