انجمن فلسفه دین ایران

انجمن فلسفه دین ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن فلسفه دین ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن فلسفه دین ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن فلسفه دین ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن فلسفه دین ایران