انجمن فناوری های بومی ایران

انجمن فناوری های بومی ایران فعالیت خود را در سال 1395 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن فناوری های بومی ایران تاکنون 16 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن فناوری های بومی ایران