انجمن فناوری های بومی ایران

انجمن فناوری های بومی ایران فعالیت خود را در سال 1395 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن فناوری های بومی ایران تاکنون 18 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن فناوری های بومی ایران