انجمن فرماندهی و کنترل ارتباطات رایانه و اطلاعات ایران

انجمن فرماندهی و کنترل ارتباطات رایانه و اطلاعات ایران فعالیت خود را در سال 1388 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن فرماندهی و کنترل ارتباطات رایانه و اطلاعات ایران تاکنون 4 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن فرماندهی و کنترل ارتباطات رایانه و اطلاعات ایران