انجمن کشت های بدون خاک ایران

انجمن کشت های بدون خاک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن کشت های بدون خاک ایران