انجمن کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی ایران

انجمن کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.