انجمن گردشگری ایران

انجمن گردشگری ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن گردشگری ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن گردشگری ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن گردشگری ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن گردشگری ایران