انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران فعالیت خود را در سال 1382 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران تاکنون 3 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران