انجمن ماهیان زینتی ایران

انجمن ماهیان زینتی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ماهیان زینتی ایران