انجمن ماهیان زینتی ایران

انجمن ماهیان زینتی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن ماهیان زینتی ایرانانجمن ماهیان زینتی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن ماهیان زینتی ایران