انجمن مدیریت اطلاعات ایران

انجمن مدیریت اطلاعات ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مدیریت اطلاعات ایرانانجمن مدیریت اطلاعات ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مدیریت اطلاعات ایران