انجمن مدیریت اطلاعات ایران

انجمن مدیریت اطلاعات ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مدیریت اطلاعات ایران