انجمن مدیریت آموزشی ایران

انجمن مدیریت آموزشی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مدیریت آموزشی ایرانانجمن مدیریت آموزشی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مدیریت آموزشی ایران