انجمن کامپیوتر ایران

انجمن کامپیوتر ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن کامپیوتر ایران تاکنون ۱۴ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن کامپیوتر ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن کامپیوتر ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن کامپیوتر ایران