انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی

انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانیانجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی