انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران

انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی مدیریت صنعتی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران