مدیریت و مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست

مدیریت و مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست فعالیت خود را در سال ۱۳۹۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا مدیریت و مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیستمدیریت و مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست مسئولیت برگزاری ۱ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.نشستها و سخنرانی های علمی مدیریت و مهندسی بهداشت ایمنی و محیط زیست