انجمن جراحی دامپزشکی ایران

انجمن جراحی دامپزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن جراحی دامپزشکی ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن جراحی دامپزشکی ایران در حال انتشار ۲ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن جراحی دامپزشکی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن جراحی دامپزشکی ایران