انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ایران

انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ایرانانجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی ایران