انجمن مطالعات نهج البلاغه ایران

انجمن مطالعات نهج البلاغه ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.