انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران

انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران