انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران

انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایرانانجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مواد جهش زای زیست محیطی ایران