انجمن مهندسی پیشرانش هوایی فضایی ایران

انجمن مهندسی پیشرانش هوایی فضایی ایران فعالیت خود را در سال 1403 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی پیشرانش هوایی فضایی ایران تاکنون 3 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی پیشرانش هوایی فضایی ایران