انجمن مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران

انجمن مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.