انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران

انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران فعالیت خود را در سال 1390 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران تاکنون 13 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران