انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران

انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران