انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران

انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران تاکنون ۴ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی حرارتی و برودتی ایران