انجمن مهندسی سازه ایران

انجمن مهندسی سازه ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی سازه ایران تاکنون ۴ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی سازه ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی سازه ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی سازه ایران