انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی ایران

انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.