مرجع مهندسی سیستم های سلامت ایران

مرجع مهندسی سیستم های سلامت ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.