انجمن مهندسی صوتیات ایران

انجمن مهندسی صوتیات ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی صوتیات ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی صوتیات ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی صوتیات ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی صوتیات ایران