انجمن مهندسی مالی ایران

انجمن مهندسی مالی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی مالی ایرانانجمن مهندسی مالی ایران در حال انتشار ۲ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی مالی ایران