میکروالکترونیک ایران

میکروالکترونیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا میکروالکترونیک ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط میکروالکترونیک ایران