انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران

انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۶۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران