انجمن معماری و شهرسازی ایران

انجمن معماری و شهرسازی ایران فعالیت خود را در سال 1387 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن معماری و شهرسازی ایران تاکنون 6 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن معماری و شهرسازی ایران