انجمن معماری و شهرسازی ایران

انجمن معماری و شهرسازی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن معماری و شهرسازی ایران تاکنون ۶ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن معماری و شهرسازی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن معماری و شهرسازی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن معماری و شهرسازی ایران