انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران

انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۹۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران تاکنون ۲ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن هیدروژن و پیل سوختی ایران