انجمن مکانیک سنگ ایران

انجمن مکانیک سنگ ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مکانیک سنگ ایران تاکنون ۵ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مکانیک سنگ ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مکانیک سنگ ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مکانیک سنگ ایران