انجمن مواد پر انرژی ایران

انجمن مواد پر انرژی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۲ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مواد پر انرژی ایرانانجمن مواد پر انرژی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مواد پر انرژی ایران