انجمن علمی موتور ایران

انجمن علمی موتور ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن علمی موتور ایران تاکنون ۵ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن علمی موتور ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی موتور ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی موتور ایران