انجمن علمی موتور ایران

انجمن علمی موتور ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود.فراخوان مقاله برای کنفرانس انجمن:کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن علمی موتور ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن علمی موتور ایران