انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران

انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران فعالیت خود را در سال 1371 زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران تاکنون 21 کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران