انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران

انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۱ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران تاکنون ۲۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران در حال انتشار ۲ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران