انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانانجمن حفاظت در برابر اشعه ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران