انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۸ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی علوم پایه آغاز نمود.ژورنالهای منتشر شده توسط انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران