انجمن مهندسی پزشکی ایران

انجمن مهندسی پزشکی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۸۰ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی پزشکی ایران تاکنون ۱۴ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی پزشکی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی پزشکی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی پزشکی ایران