انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران

انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۹ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران تاکنون ۸ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران در حال انتشار ۱ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران