انجمن مهندسی دریایی ایران

انجمن مهندسی دریایی ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۷ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی دریایی ایران تاکنون ۲۳ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی دریایی ایران در حال انتشار ۲ ژورنال تخصصی علمی است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی دریایی ایرانژورنالهای منتشر شده توسط انجمن مهندسی دریایی ایران