انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران

انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران تاکنون ۱ کنفرانس را برگزار نموده و یا درحال برگزاری است. انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران مسئولیت برگزاری ۱ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.کنفرانسهای برگزار شده توسط انجمن مهندسی راه و ساختمان ایراننشستها و سخنرانی های علمی انجمن مهندسی راه و ساختمان ایران