انجمن مهندسی زلزله ایران

انجمن مهندسی زلزله ایران فعالیت خود را در سال ۱۳۷۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی فنی و مهندسی آغاز نمود. بر اساس داده های ثبت شده در سیویلیکا انجمن مهندسی زلزله ایرانانجمن مهندسی زلزله ایران مسئولیت برگزاری ۴ نشست علمی تخصصی را را بر عهده داشته است.نشستها و سخنرانی های علمی انجمن مهندسی زلزله ایران